Inschrijven voor JEVERRIT 2017
Naam
Voornaam
Adres
Postcode
Gemeente
E-Mail
Telefoon/GSM
Merk wagen
Nummerplaat
Aantal wagens rondrit
(€ 20/wagen)
Aantal personen breugheltafel
(€ 10)
Aantal volwassenen eetfestijn
(€ 16/pp)
Aantal kinderen <12j eetfeestijn
(€ 10/pp)
Totaal:
  Gelieve bovenstaand bedrag over te schrijven voor 27/05/2017 op rekening:
JEVERRIT
BIC: KREDBEBB - IBAN: BE24 7310 3945 6238
Mededeling: "Voor- en achternaam" + "nummerplaat"

De inschrijving is pas definitief nadat het volledige bedrag is overgemaakt.
Je ontvangt een bevestiging van deelname per mail.
Gelieve de uiterste datum te respecteren zodat wachttijden aan de inschrijvingstafel tot een minimum beperkt worden.